Detalji koji će začiniti vašu korporativnu proslavu

Dekoracija stola na proslavi

Detalji koji će začiniti vašu korporativnu proslavu

Korporativne proslave predstavljaju različite forme na koje firme nagrađuju svoje zaposlene i ojačavaju vezu sa klijentima i onima koji imaju potencijal da to postanu. Kao novi načini uključivanja zaposlenih u organizacijsku strukturu, korporativne proslave često za cilj imaju predstavljanje novog proizvoda, jačanje brenda i širenje svoje prepoznatljivosti van okvira branše u kojoj deluju.

Zbog velike važnosti koje sa sobom nosi korporativna proslava, proces organizacije se ozbiljno shvata i potrebno je da sve stvari budu detaljno isplanirane i ispoštovane. Kompleksnost događaja ogleda se i u tome što korporativne proslave predstavljaju identitet same firme ili kompanije, pa je tako slika koja napusti salu za proslave ona o kojoj će se pričati dugo vremena.

Pored organizacijskih aspekata, postoji i reklamni karakter svake od tih korporativnih proslava. On je zasnovan na daljoj promociji brenda i proizvoda, ima za cilj građenje pozitivnog imidža, a neretko su i reklamni materijali u vidu poklona nagrada za lojalne korisnike i zaposlene. U nastavku teksta predstavljamo detalje koji će začiniti vašu korporativnu proslavu.

Reklamni materijal za korporativne proslave

Kao prvi korak u planiranju jedne korprativne proslave targetira se određivanje svrhe korporativne proslave. Na osnovu toga moguće je odabrati odgovarajuću atmosferu, a ambijent prilagoditi stvarima koje želite da naglasite prilikom same proslave. Zbog same činjenice da jedna firma želi da osnaži svoje poslovno delovanje, reklamni materijal za korporativne proslave predstavlja neizostavan deo folklora svake organizacije.

Bilo da je u pitanju obeležavanje nekog uspeha kompanije, ključnog događaja u nastavku razvoja ili laskavog jubileja, poželjno je da proslava protekne u duhu organizatora i u skladu sa vrednostima kojima teži kompanija koja to slavlje organizuje. Evo nekoliko reklamnih detalja koji mogu da posluže kao dekor na korporativnim proslavama.

Torbe sa logotipima kompanije

Kao deo reklamnog materijala na korporativnim proslavama mogu da se koriste i kvalitetne, praktične torbe koje su ujedno i reklamne. Na taj način, kompanija ojačava svoju vezu sa zvanicama korisnim poklonom koji ima utisnut logo firme organizatora proslave. Ovo je jedan od načina da se pozitivnim marketingom utiče na širu svest zajednice, jer su takve torbe vidljive u gradskom prevozu, na poslu i u šetnji gradom.

Prostor za proslave

Olovke, bedževi i baloni kao detalji korporativne proslave

Pored reklamnih torbi, baloni čine zanimljiv detalj na korporativnoj proslavi koji može da bude dekor u brojnim prilikama. Ukoliko je slavlje formalne prirode, svedene boje balona uz korporativne oznake i motive može malo da razbije poslovni ton proslave, dok su šarene boje i različiti oblici rezervisani za žurku koja od korporativne proslave želi da napravi dobar provod.

Pored balona, tematsko korporativno slavlje može da bude povod za to da se na ulazu dele bedževi ili olovke koje na sebi imaju neki prepoznatljiv motiv firme koja to slavlje organizuje. Ukoliko se proslava organizuje zbog uspešno obavljenog projekta ili novog proizvoda, takvi reklamni materijali mogu da posluže kao lepa memorabilija i sredstvo promocije novog poduhvata neke kompanije.  

Majice i kačketi kao reklamni materijal na korporativnim proslavama

Reklamni materijal na korporativnim proslavama je u najvećoj meri određen ukupnim budžetom koji organizatorima stoji na raspolaganju. Ukoliko za tim postoji potrebe i “prostora” u budžetu, majice sa korporativnim logoom ili kačketi sa natpisom firme koja organizuje korporativno slavlje mogu da budu kvalitetan poklon sa praktičnom primenom i izraženom reklamnom funkcijom koja promoviše kompanije van okvira same proslave.

Oglasni materijal na korporativnim proslavama

Reklamni materijal nije jedini način da se kompanija predstavi gostima na korporativnoj proslavi. U zavisnosti od toga gde se održava proslava, odnosno da li je u pitanju konferencijska sala ili hala sa prostranim ambijentom, ili, pak, restoran koji nudi intimniju atmosferu, oglasni materijal igra važnu ulogu u predstavljanju kompanije posetiocima. 

Panoi ili projektor kao detalji na korporativnoj proslavi

Jedan od takvih oglasnih materijala mogu da budu i panoi kao detalji na korporativnoj proslavi. Bilo da je u pitanju roll up ili oglasna tabla koja navodi ime kompanije, takav vid “oglašavanja” nudi ambijentalnu percepciju i pomaže gostima da se na proslavi orijentišu u skladu sa korporativnom kulturom koja često preko panoa ima izložen neki moto ili poruku. 

Još jedan način da se “začini” korporativna proslava jeste i postavljanje projektora sa kojeg ide promotivni film koji prikazuje uspehe kompanije, završene projekte, zaposlene u prirodnom okruženje i koji se odlično uklapa u samu pozadinu sale u kojoj se odigrava proslava.

Proizvodi i degustacija kao dodatan začin proslavi

Ukoliko se na proslavi predstavlja novi proizvod, bilo da je u pitanju krema za ruke, novi ukus osvežavajućeg napitka ili vino iz nove berbe, degustacija i poklanjanje proizvoda predstavljaju šlag na torti tokom korporativne proslave. Gosti iz prve ruke imaju priliku da se upoznaju sa novim ili starim proizvodima, dok istovremeno uživaju u žurci koju je kompanija organizovala.

Organizacija korporativne proslave zavisi od same svrhe događaja, oslanja se na utvrđen budžet i listu zvanica, a od mesta na kom će se događaj odigrati i logistike tokom samog događaja zavisi ambijent u kom će se proslava odigrati. Detalji koji mogu da začine korporativnu proslavu imaju za cilj da razbiju formalnu atmosferu i da istovremeno ojačaju vezu korporacije sa zvanicama.