Kako izgleda venčanje u crkvi?

Kako izgleda venčanje u crkvi?

Crkveno venčanje je sveti čin sklapanja zajedničkog života i čitavom toku venčanja daje notu ozbiljnosti i važnosti koju ovaj trenutak nosi. Pročitajte kako izgleda venčanje u crkvi, kako da ispratite ceremoniju, bez nedoumica šta treba, a šta ne treba da radite.

Narodni običaji koji se vezuju za crkveno venčanje su brojni, ali su mnogi danas izgubili svoj uticaj, pa se mogu naći samo u seoskim crkvama, koje čvrsto drže do tradicije. Globalizacija i integracija kultura je dovela do toga da se svadbeni običaji izmešaju, pa sve češće možemo videti američke običaje u Srbiji.

Ipak, kada je u pitanju crkveno venčanje, pravila su malo stroža, pa se osnovne stvari moraju ispoštovati, odnosno prisustvo kuma, starog svata, mladenaca, ali i posedovanje krštenica svih učesnika i svedoka u ceremoniji venčanja.

Kako ne biste imali nedoumice, uputićemo vas detaljno u protokol crkvenog venčanja.

Crkveno venčanje – običaji

Stari običaji vezani za crkveno venčanje se i dalje poštuju u manjim mestima van Beograda, i podrazumevaju svatove i kupovinu mlade, pre samog crkvenog venčanja. Prvi običaj je da se domaćin pomoli zajedno sa mladoženjom i svatovima, pre samog početka ceremonije. Na čelu kolone nalazi se stari svat, koji će u crkvi biti drugi svedok na venčanju, uz mladoženjinog kuma.

Iako mlada danas najčešće ima svoju kumu, mnogi poštuju crkveni običaj, pa u crkvi kao svedoke imaju starog svata i mladoženjinog kuma, dok na opštinskom venčanju mlada kao svedokinju ima svoju kumu, a mladoženja svog kuma.

Iza starog svata, u koloni stoji kum, pa mladoženja sa svojim ocem. Kao što vidimo, crkveni običaji su veoma patrijarhalni, pa oni koji žele da ispoštuju sve ove običaje, moraju voditi računa o ovim pravilima, koja su striktna.

Šta je potrebno za crkveno venčanje?

Sveće za venčanje u crkvi su jedna od obaveznih stvari, a često se postavlja pitanje kako ih ukrasiti. Postoje razni načini kako možete ukrasiti sveće za venčanje u crkvi, a najbolje je da se stilski uklapaju uz mladinu venčanicu i mladoženjino odelo.

Ukoliko na venčanici dominira fina čipka, onda je dobro ukrasiti i sveće sličnim ili istim materijalom. Osim toga, sveće za venčanje se mogu ukrasiti i dekorativnim cvećem, koje će biti istog dizajna kao i ukrasno kićenje za sve goste u restoranu.

Osim sveća, za sam čin crkvenog venčanja, potrebno je imati:

  • Belo platno za venčanje u crkvi, koje će poslužiti za vezivanje ruku,
  • Burme,
  • Čaša za venčanje u crkvi, odnosno, pehar iz kog će mladenci popiti vino.

noge mlade i mladozenje

Dokumenta za venčanje u crkvi

Kako bi venčanje u crkvi proteklo bez problema, potrebno je pripremiti se i razgovarati sa sveštenikom o samom protokolu i svim neodumicama koje imate. Pre svega, mladenci moraju položiti predbračni ispit, koji najčešće podrazumeva razgovor sa sveštenikom, kako bi on utvrdio da li je brak sklopljen iz ljubavi.

Mladenci moraju prirpemiti i dokumenta za venčanje u crkvi, a u to spadaju:

  • Krštenice mladenaca i kumova, kao i starog svata, ukoliko ga imate,
  • Lična dokumenta svih koji učestvuju u ceremoniji svetog venčanja.

Za crkveno venčanje nije potrebno pokazivati državljanstvo, kao ni izvod iz matične knjige rođenih.

Tok venčanja u pravoslavnoj crkvi

Pred crkvom se spajaju mladini i mladoženjini svatovi, a mladenci sa svedocima ulaze u hram u potpunoj tišini. Sveštenik najpre izgovara niz molitvi, koje pravoslavnim vernicima koji stupaju u zajednički život mnogo znače. Mladenci dobijaju vence ili krune, koje do samog kraja ceremonije nose na glavi.

Tok crkvenog venčanja dalje nalaže da se mladencima vezuje belo platno oko ruku, spajajući ih u jedno. Sveštenik najpre pita mladoženju da li slobodno stupa u brak, a nakon toga i mladu.

Mladenci, zatim, uzimaju po tri gutljaja vina iz pehara, koji je namenjen samo za venčanje. Nakon vina, mladenci zajedno sa sveštenikom obilaze oko oltara nekoliko krugova i tako prave prve zajedničke korake.

Kada se možete venčati u crkvi?

Crkveno venčanje u vreme posta nije dozvoljeno, pa mladenci moraju birati datum koji ne pada na velike, pravoslavne praznike i uoči njih. Osim toga, svaka sreda i petak su posni, pa venčanje u crkvi u ovim danima nije moguće.

Crkveno venčanje u trudnoći je, sa druge strane, dozvoljeno, jer će to dete biti rođeno kao dete roditelja koji su venčani u crkvi. S obzirom na to da crkva ne priznaje građanski brak, sva deca koja se rode u braku, koji nije ovekovečen crkvenim običajem su vanbračna deca.

Crkveni običaji koji se danas poštuju u najvećem broju slučajeva nisu komplikovani, a sveštenik vas detaljno uputi u protokol kada posetite vašu crkvu i obavestite ga da želite da ovekovečite vašu vezu. Kada se crkveno venčanje završi, mladenci se sa svatovima upućuju u restoran, a taj deo venčanja prepustite profesionalcima iz Aria tima, kako bi vaš dan prošao savšreno, bez imalo stresa.