Zdravica – zašto nazdravljamo i koja je simbolika tog čina

Nazdravljanje šampanjcem

Zdravica – zašto nazdravljamo i koja je simbolika tog čina

Svi smo se barem jednom u životu našli u situaciji da uz čašu vina ili drugog pića poželimo domaćinu ili slavljeniku sve najbolje u životu. Simbolika nazdravljanja i pridruživanje zdravici za mnoge predstavlja veliku čast i rado očekivan trenutak na slavama, venčanjima, krštenjima pa i rođendanima.

Kako bismo bolje razimeli čast i obavezu koja nam je dodeljena putem recitovanja zdravice, nije zgoreg upoznati se sa korenima ovog važnog rituala koji je zajednički svim narodima i kulturama a seže duboko u ljudske običaje.

Mesto i funkcija zdravice u svesti našeg naroda

Iako je simbolika nazdravljanja rasprostranjena u svim kulturama sveta, mi ćemo priču o zdravicama započeti pričom o tome kakvu su funkciju one imale na našem podneblju, na koji su se način izvodile i šta su zdravice značile za (južne) Slovene.

Retorički karakter zdravice – reči koje prenose najlepše želje

Obredni tekst koji se izgrovarao tokom zdravice bio je duboko ukorenjen u paganskom a kasnije i u hrišćanskom pogledu na svet našeg naroda. Svaka želja koja se iskazivala kroz zdravicu bila je obojena religioznim osećajem i duboko se poštovao svaki aspekt izvođenja zdravice: od mesta izvođenja, povoda, pa sve do teksta koji se ritualno izgovarao.

U rečima je sadržana mistika, pozivanje svetaca zaštitnika a čaša koja se dizala – dizala se u čast sveca koji treba da čuje reči/molbe i usliši ih. Zato su mnoge zdravice počinjale sa “Daj Bože…”, “Želim da Bog…” i sl.

Folklorni tekst i obredni kontekst u kazivanju zdravica

Narodne, običajne zdravice pa čak i lirske i obredne pesme dobile su ovakvu kodifikaciju baš zbog činjenice da su nastale u narodu, među nama. Naime, naši preci činili su utvrđen red postupaka prilikom stupanja u brak, pri govorenju zdravica za krštenje deteta, slavljenju praznika, pa čak i prilikom sahranjivanja nekoga. Utvrđeni red postupaka važio je kao pravilo koje je vremenom prerastalo u nepisani zakon – običaj.

Značenje koje nosi zdravica – spajanje zaklinjanja i blagoslova

U blagosiljanju, kao i kod zaklinjanja, reči imaju moć da menjaju sudbinu ljudi i prirode. Govornik koji blagosilja implicitno ili eksplicitno se obraća sili sudbine ili višem biću tražeći ispunjenje dobrih želja i srećnu budućnost za drugog. Želje se izriču a sreća se predstavlja kao zaslužena nagrada.

Zdravica se izvodi na raznim mestima i u raznim prilikama

I ranije se zdravica, kao i danas, izvodila u specijalnim prilikama, tokom svadbenog veselja, rođenja deteta ali i prilikom useljenja u kuću ili na početku i na kraju velikih poslova u polju.

Naravno, u samom događaju se proslavljanje plodnosti ili rasta podrazumeva, njime je i uslovljena i ka njemu usmerena zdravica i blagoslov. 

Zdravica za venčanje sadrži želje za brzim rođenjem deteta iskazuje kroz blagonaklonu slutnju detetovog krštenja i strižbe za godinu dana. Vremenski raspon između prilike u kojoj se slavi i očekivanog događaja u blagoslovu/zdravici može biti i veliki. Na primer, kada zdravica za krštenje deteta sadrži želju da se igra na njegovoj svadbi.

Osobenosti zdravica i želje koje čine koje ona nosi

Nazdravljanje čašama sa pivom

Mitski kontekst blagoslova u zdravici čine verovanja o plodnosti i sreći!

Usmerene zdravice i blagoslovi su koncentrisani na određene životne potrebe, dok se u zbirnim sabiraju različite želje. Usmereni blagoslovi su čvršće vezani za priliku u kojoj se izriču, dok se zbirni blagoslovi mogu izgovarati i bez kontekstualnih ograničenja u različitim prilikama.

Ostvarenost, kao ispunjenje željenog, može da se odnosi na materijalno blagostanje, znanja, sreću, zdravlje, čast, zaštitu od nevolja. Prikazana stvarnost je u zdravici fiktivna, ali ne zbog toga što pripada budućnosti koja nije izvesna, već zato što je sačinjena kao utopijska projekcija ostvarenja idealnog – onog najlepšeg što želimo najmilijima!

Osnovna ideja i simbolika zdravice je da uvek ide u smeru plodnosti: brojnosti potomstva, danas uspeha na poslu a ranije u brojnosti domaćih životinja i bogatstva useva ali uvek u pratnji sreće, sloge i blagostanja.

Zanimljive činjenice o zdravicama iz celog sveta

Da li ste znali da zdravica na anglo-saksonskom području nema nikakve veze sa magijskim ili religijskim obredom? Naime, reč “toast(ing)” dolazi od prevoda reči pržen, tostiran, zagoreo. To se odnosi na rimski običaj stavljanja komada zapečenog i začinjenog  hleba u posudu sa vinom koje mu daje bolji ukus.

U Skandinaviji se za nazdravljanje koristi izraz “Skol” koji preveden označava lobanju. U periodu vikinda, lobanja je bila popularna posuda za piće.

U mnogim zemljama prvu zdravicu uvek dižu domaćin i domaćica proslave – da li svojim gostima ili detetu. Jedno je sigurno – zdravica se nikada ne drži samom sebi i u čas svog uspeha.

Još jedna neobična priča vezana za nazdravljanje jeste da to treba činiti dok se gledate u oči sa osobom kojoj dižete čašu. Nepoštovanje ovog običaja, po verovanju, donosi godine loše sreće.

Žašto nazdravljamo uz kucanje čašama?

Nije nepoznanica da se vino smatra božjim pićem, delikatesom, i da tokom ispijanja sva čula treba da uživaju. Međutim, kako čulo sluha ne bi “patilo” zbog nedostatka slasti – osmišljeno je da se čaše sa vinom kucnu pre prvog gutljaja – time smo dobili užitak za sva čula!

Ideje za najlepšu zdravicu

Moć reči da podstaknu na delo!

Počasnice ili zdravice su pesme kojima se odaje čast domaćinu ili njegovim ukućanima. Ranije su se pevale dok se nazdravlja ali danas je običaj da se lepe želje samo ispričaju, odrecituju.

U zdravicama se obično želi dobro zdravlje i sreća. Mnoge od njih su veoma ozbiljne, dostojanstvene i dirljive, ali ima i vrlo duhovitih i smešnih. Najjednostavniji način poetskog predstavljanja plodnosti i izobilja, kao osnovne ideje blagoslova/zdravice, ostvaruje se nizanjem, arhetipskih slika bogatstava i blagostanja.

Najbolji način da se poentira zdravica za venčanje prijatelja ili člana porodice jeste prisnom i iskenom željom uz čašu omiljenog pića. Shodno prilici, mnogi se koriste već postojećim zdravicama koje su, i Vuk ali i mnogi književnici nakon njega, beležili da se ne zaborave.

Dovoljno je izvući suštinu iz njih i malo ih prilagoditi modernom pogledu na svet i prilici koja vas očekuje. Neko voli i da omiljeni stih pesme preradi u romantičnu zdravicu, a ovakav pristup će svakako biti zapažen među gostima. Odaberite pesmu koju znate da slavljenik ili mladenci vole, i najbitnije – govorite iz srca.